Promocije

Date/Time Event
27.11.2017
15:00 - 19:00
Lekarna Novak, Novo mesto

Darphin, BioKap, RoC, Exfoliac

02.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Citipark, Ljubljana

Darphin, Biokap, Roc, Exfoliac

02.12.2017
10:00 - 14:30
Lekarna Supernova, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

02.12.2017
14:30 - 20:00
Lekarna Supernova, Ljubljana

Darphin

04.12.2017
15:00 - 19:00
Lekarna Brod, Ljubljana

Darphin, RoC, BioKap, Exfoliac, Pure Altitude

06.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Citipark, Ljubljana

Darphin, Biokap, Roc, Exfoliac

06.12.2017
10:00 - 15:00
Lekarna Supernova, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

06.12.2017
15:00 - 20:00
Lekarna Supernova, Ljubljana

Darphin

07.12.2017
10:00 - 15:00
Centralna lekarna, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

08.12.2017
14:00 - 18:00
Lekarna Naklo

Darphin, Biokap

1 2 3 4 5