Promocije

Date/Time Event
06.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Citipark, Ljubljana

Darphin, Biokap, Roc, Exfoliac

06.12.2017
10:00 - 15:00
Lekarna Supernova, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

06.12.2017
15:00 - 20:00
Lekarna Supernova, Ljubljana

Darphin

07.12.2017
10:00 - 15:00
Centralna lekarna, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

08.12.2017
14:00 - 18:00
Lekarna Naklo

Darphin, Biokap

11.12.2017
15:00 - 20:00
Lekarna Citipark, Ljubljana

Darphin, Biokap, Roc, Exfoliac

11.12.2017
15:00 - 19:00
Lekarna Ivančna Gorica

BioKap, RoC, Exfoliac

12.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Center, Celje

RoC, BioKap, Exfoliac

12.12.2017
15:00 - 18:00
Lekarna Citycenter Celje

RoC, Exfoliac

13.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna pri Polikliniki, Ljubljana

Darphin, RoC, BioKap, Exfoliac

1 2 3 4 5 6