Promocije

Date/Time Event
14.12.2017
11:00 - 14:30
Lekarna Ptuj

Biokap

14.12.2017
12:00 - 18:00
Lekarna Top-lek, Ptuj

Darphin, BioKap

14.12.2017
15:00 - 18:00
Lekarna Budina Brstje, Ptuj

Biokap, RoC, Exfoliac

14.12.2017
15:00 - 20:00
Lekarna Citipark, Ljubljana

Darphin, Biokap, Roc, Exfoliac

15.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Nova, Šempeter pri Gorici

Darphin, BioKap, RoC, Exfoliac

15.12.2017
10:00 - 14:00
Lekarna Rejčeva, Nova Gorica

RoC, Exfoliac, BioKap

15.12.2017
15:00 - 19:00
Lekarna Kromberk, Nova Gorica

Darphin, RoC, BioKap, Exfoliac

15.12.2017
15:00 - 19:00
Lekarna Majske Poljane, Nova Gorica

BioKap, RoC, Exfoliac

18.12.2017
15:00 - 19:00
Lekarna pri Šišenski knjižnici, Ljubljana

Darphin, RoC, BioKap, Exfoliac

19.12.2017
10:00 - 15:00
Centralna lekarna, Ljubljana

RoC, BioKap, Exfoliac

1 2 3 4 5 6